Aod Vorste

Vastelaovessezoen 1992

Vorst Kwiebus XXXXI (41)

Theo Peulen

Gein versjil in rang of sjtandj . . . Same door 't Kwiebuslandj!

Adjudante:
Pieter Sijben

Boerebroedspaar 1992

Boerebroed
Marij van Pierre van Coppus

Boerebroedegom
Wim Sillekens van Sjloes Sjaek

Getuuge
Jac Delissen van Haonssum
&
Chris Rijks vanne Wienbaksjtraot

Sjlager 1992

Eine Naerse
De Naerse Knapezengers

Refrein:
Woa kinse 'm aan kinne, woa kinse 't aan zeen ?
En asse hem huers zinge, geit toch get door dich heen.
De humor en zien bliej gezicht, det zuuse toch geliek.
't Hert van eine Naerse kloptj veur zien Kwiebusriek.
't Hert van eine Naerse kloptj veur zien Kwiebusriek.

Al mier as hongerd joare haet hae zien eige beer,
zien zengers en zien sjutte, meziek duit hem plezeer.
De Maas en auch zien heuvelkes, de baek en 't Leudaal,
waat klinkt der den nog sjoener as zien eige moodertaal.

Refrein

Al in 't paradies, doa kraeg hae de ierste pries.
Det zoot 'm in zien R-re, die roldje wie ein ries.
Hae straeveltj en hae zwaegeltj en is auch nog wal ens waers.
Mer al die kleine dinge meuktj hem toch zoa typisch Naers.

Refrein