Aod Vorste

Vastelaovessezoen 2004

Vorst Kwiebus LIII (53)

Mart Hunnekens

Naerse Vastelaoveslóch . . . Noeët genóg!

Adjudante:
John Wagemans
Pierre Berben

Boerebroedspaar 2004

Boerebroed
Ria van Lowie van Sjra van Halfers-Koeëb

Boerebroedegom
Gerard van Tjeu van Cruchte-Sjang

Getuuge
Jac van Pie van Broeëds-Koeëb
&
John van Jan van Boutes-Pietje

Sjlager 2004

Waat mót ich mèt dae sjoem
Buurt Haonssum

Refrein:
Ober, waat mót ich mèt dae sjoem?
Dae is zoeë hoeëg wie mienen doem.
't Geit mich óm det grei óngerin,
want daovan krieg ich zó'n joeksige zin.
Hei zèk: 't is al deur genóg,
ich wil allein det lekker vóch?.
Dus trèk nog eine kieër aan dae kraan,
den sjteis dich bie mich baovenaan?.

Koeplet 1:
Mèt de Vastelaovendj, den geit 't rap, rap, rap.
Eine sjtapel glazer in èns gans vól getaptj.
Den kriese zónne kraag, en hueërse dit geklaag:

Refrein

Koeplet 2:
Same lekker sjtappe, dao wäördj optied besjtèldj.
Vólle pilskes happe, kiek, det is toch waat tèltj.
Want is 't glaas te klein, den reupse: "Kastelein!".