Aod Vorste

Vastelaovessezoen 2016

Vorst Kwiebus LXV (65)

Joost Silvrants

Naerse Vastelaovendj.... Neet kepot te kriege!

Adjudante:
Kevin Geenen
John Bouten

Boerebroedspaar 2016

Boerebroed
Mirjam van Pierre van Thei van Kwiks Pietje en Rien van Jac van Lei Damen

Boerebroedegom
Marc van Frits van Hebben Sef en Leen van Naus Kueb oet \'t Veurtje

Getuuge
Rob van Huub van Teng van Enkes en Mia van den Broek
&
Edwin van Huub van Fried van Pol en Gert van Giep

Sjlager 2016

Allemaol ─÷veral
\'t GraotekoeŰr

Meziek: Frans Kropivsek
Tekst: Bas Keltjens

Koeplet 1:
Huuër dae sjoeëne vastelaovesklank
Ein joekskèpel sjpeelt knaokehel
En aojerwètse net neet zuuver zank
Zorgtj väör get ekstra decibel

Äöveral versjprèdj van Noord toet Zuid
Dao deine pleine op en neer
Same make wae mèt ein geluid
Ein vastelaovessupersfeer

Refrein:
Allemaol, äöveral, zorg det Limburg sjödde zal
Allemaol, äöveral, maak get lós bie ós en knal
De sjaol van richter geit vanzelf, nao ein dieke elf
Allemaol, äöveral, zorg det Limburg sjödde zal

Zorg det ederein , inne ganse waereldj wètj
Det hie mèt vastelaovendj, ‘t epies centrum zitj
Allemaol, äöveral, zorg det Limburg sjödde zal

Koeplet 2 :
Kiek ós hie weer mèt z’n alle sjtaon
Net neet gans mieër waterpas
Kampioen in neet nao hoes haer gaon
Laevesgeneeters ieërste klas

Same höbbe wae get lós gemaaktj
De vastelaovendj knaltj massaal
Wae fieëste door toet gans de waereldj kraaktj
Den kómme wae op ‘t zjoernaal

Tössesjtök:
De Groningers die klage alzelaeve
Det baore nao gaas haet gein nut
Mer gaas mosse neet baore, gaas mosse gaeve
Dus gaef gaas en zorg det ‘t sjöd