Gesjiedenis

Effe väörsjtčlle

Vastelaovesvereniging "de Kwiebusse" is in 1875 opgerichtj, ónger de naam"Sociëteit de Kwiebussen". Wae weite dit ómdet d`r in de ieërste Vastelaovesgezèt van 1899 te laeze sjteit det in 1900 `t feit herdach wäörtj det `t 25 jaor gelaeje waas det dees sociëteit wäördje opgerichtj.

Oze 1e  Vorst Kwiebus, waas in 1899 Hendrik Louisse (oet de Gaot) mèt de leus:

Väöl plezeer, eindrach en d`n erme !

In 1900 waas d`r in Naer nog geine optocht, mer wäördje d`r oppe Riekswaeg `nne aorlog oet vreuger jaore naogesjpeeldj as `n saort tonieël. In de jaore daonao góng `t de miense neet al te good, dink beväörbeeldj aan de 1e en 2e Waereldj Aorlog, de meinse haaje bienao geine roeaje cent mieër, dus aan Vastelaovendj wäördje al gaar neet gedach. 

Wie einmaol weer alles `n bietje opgebouwdj waas nao de 2e Waereldj Aorlog wäördje d`r in 1951 weer noe laeve inne vereniging geblaoze door `n vriendekompenie die Sef Theelen as Vorst Kwiebus 2 kaoze. Zien leus sjteit vanaaf toen in `t logo van de vereniging det baove aan dees pagina sjteit .

Waer of gein waer … D`raan !

In 1953 wore d'r in verbandj mèt de watersnoeadramp in Zieëlandj gein Vastelaovesaktiviteite, en in 1954 kraege de organizators gein vergunning vanne gemèndje, mer vanaaf 1955 begós de Vastelaovendj in Naer weer echt te laeve.

In de aafgeloupe jaore haet de vereniging diverze wisselinge gehadj van zoeawaal de Raod van Èlf as van `t Besjtuur, mer d`r is toch `n tamelik vaste kern geblaeve die de vereniging höbbe gebrach toet waat ze noe is.

Vandaag, in 2023, höbbe we óngertösse Vorste gehadj woeavan de létste is mét de leus:

Noe zultj gae uch ouch waal aafvraoge weróm wae Kwiebusse heite en wae geine Prins, mer `nne Vorst höbbe ?

Vreuger, wie de Sociëteit wäördje opgerichtj, wore d`r allein mer Vastelaovesvereniginge in de groeate sjtaej, wie Remunj, Vènlo, Zitterd en Mesjtreech. Dees sjtadse vereniginge haaje allemaol `nne Prins, mer die van Naer wólle get gans anges as die, want men vónj det sjtadsvolk mer kakvolk, die haaje `t get hoeag inne ból. Van dao det zuu kwome mèt de beneuming van Vorst.

Volges `t waordebook beteikendj Kwiebus : vent, gekke vent, zot, kwast.

en det is den ouch de kloon, de Kwiebus, dae wae in oos logo höbbe sjtaon: `nne zot, `nne gekke vent. Presies wie wae zeen mèt Vastelaovendj.

VASTELAOVENDJ SAME.