Noets
Programma
04
Feb
Receptie Jeugdvorst
07
Feb
Gezetteverkoup
11
Feb
Fruitschäölkes
12
Feb
Receptie en Frühsjoppe

Lètste noets

Fruitsjäölkes24 November 2015

Al jaors is ’t gebroekelik det de Kwiebusse fruitsjäölkes róndj bringe nao Kwiebussinne van 80 jaor of aojer en woeënachtig in Naer.

De Gemèndje moog de vastelaovesvereiniging gein persuuënlikke gegaeves äöver de Naerse miense mieeër gaeve. Daoróm doon wae ein beroop op fèmilie, kènisse, en naobers van miense die tösse 8 fibberwari 2015 en 30 jannewarie 2016 häöre 80e verjäördaag höbbe geveerdj of zulle veere. Die minse wille wae plezere mèt ein fruitsjäölke. Van de miense die al ieërder de 80 jaor gepaseerdj zeen höbbe wae de gegaeves nog.

Kèntj gae dus eine Naerse vrouw of eine Naerse man dae ’t aafgelaope jaor (kiek nao de datums hie baove) 80 is gewaore gaef dit den door aan Sjaak Janssen, baeter bekèndj as Kueb vanne Waever.

Zien tillefoonnummer is 06-42135868. Gae dootj d’r ós en de 80-jäörige (dae ouch zelf moog belle) ein plezeer mèt.

De Kwiebusse bezeuke ouch al jaore langk miense die vanoet Naer nao ein bejaardehoes zeen gegaon, in ’t  ziekenhoes ligke of in ein instjtèlling verzörgdj of verpleegdj wäöre. Ouch van die miense, ouch al zeen ze gein 80 jaor, en woeë det gae van moogtj aanneme det wae det neet weite, haaj Kueb gaer informasie.

Truuk