Noets

Lètste noets

Fruitsjäölkes03 Jannewarie 2018

Fruitsjäölkes VV De Kwiebusse

Al jaors is ’t gebroekelik det de Kwiebusse fruitsjäölkes róndj bringe nao Kwiebussinne van 80 jaor of aojer en woeënachtig in Naer.

De Gemèndje moog de vastelaovesvereiniging gein persuuënlikke gegaeves äöver de Naerse miense mieeër gaeve. Daoróm doon wae ein beroop op fèmilie, kènisse, en naobers van miense die tösse 19 fibberwarie 2017 en 3 fibberwarie 2018 häöre 80e verjäördaag höbbe geveerdj of zulle veere. Die minse wille wae plezere mèt ein fruitsjäölke. Van de miense die al ieërder de 80 jaor gepaseerdj zeen höbbe wae de gegaeves nog.

Kèntj gae dus eine Naerse vrouw of eine Naerse man dae ’t aafgelaope jaor (kiek nao de datums hie baove) 80 is gewaore gaef dit den door aan Sjaak Janssen, baeter bekèndj as Kueb vanne Waever.

Zien tillefoonnummer is 06-42135868. Gae dootj d’r ós en de 80-jäörige (dae ouch zelf moog belle) ein plezeer mèt.

De Kwiebusse bezeuke ouch al jaore langk miense die vanoet Naer nao ein bejaardehoes zeen gegaon, in ’t  ziekenhoes ligke of in ein instjtèlling verzörgdj of verpleegdj wäöre. Ouch van die miense, ouch al zeen ze gein 80 jaor, en woeë det gae van moogtj aanneme det wae det neet weite, haaj Kueb gaer informasie.

Truuk