Noets

Lètste noets

Vorst oetrope oetgestèldj04 November 2021

Leef Kwiebusse en Kwiebussinne,

 

Hiël gaer haaje wae same mèt uch de aaftrap gedaon van oos vastelaovesseizoen op zaoterdig 13 november mèt ’t oetrope van Vorst Kwiebus LXX (70e)
Mer helaas motte we uch melje det wae as vastelaovesvereiniging ’t op dit moment neet verstenjig vinje om det door te laote gaon.
Volges de regels die noeë gelje zooj det nog moge mer gezeen ’t groeëte aantal besmettingen in Naer en de nog strengere regels vanoet Den Haag die waarsjienlik vriedig 12 november kome vinje wae det wae dit besljoeët motte make väör det wae aan oos konklaaf beginne waat geplendj sjting väör mörge vriëdig 5 november.

Wae vinje as vastelaovesvereinging det oze nuuje Vorst Kwiebus mot kinne oetkome in eine zaal vol enthousiaste kwiebusse en kwiebussinne. We wille edere Vorst Kwiebus det zelfdje gaeve as al zien väörgengers gehadj höbbe en det kan op dit moment gewuuen neet. Wae vinje det versjikkelik jaommer mer op dit moment is dit volges os de bèste keus.

Wae gaon den ouch ’t oetrope van Vorst Kwiebus LXX (70e) verplaatse nao begin januari. De exacte datum volgt zoeë sjnel as mäögelik.
Waat oos anger activiteite in november betreftj wachte wae op de volgendje persconferentie van de regering. Daonao zulle wae ouch dao ein besjloeët äöver neme.

Wae haope det edere kwiebus hië begrip väör haet en det as we strakkes waal oze nuuje Vorst Kwiebus gaon oetrope det wae uch den allemaol gaer zeen inne Haammaeker.

Blief gezondj!!

Vastelaovesvereiniging de Kwiebusse

Truuk